Odstąpienie od zakupu oraz reklamacja

Odstąpienie od umowy zakupu na odległość oraz reklamacja

 

W przypadku chęci odstąpienia od zakupu w sklepie Brend Biżuteria Srebrna, zawartego na odległość lub złożenia reklamacji prosimy o postępowanie zgodnie z regulaminem serwisu i wypełnienie druku reklamacji, który dostępny jest do pobrania TUTAJ. Każdemu klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu na odległość w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia. 

 

Warunkiem odstąpienia od zakupu na odległość jest:

  • przedstawienie dowodu zakupu
  • wypełnienie formularza odstąpienia/reklamacji
  • odesłanie produktu w formie nie używanej i nie noszącej śladów używania na adres:

BREND Marcin Kaszuba

ul. Ligonia 21

44-280 Rydułtowy

  • Odsyłka powinna nastąpić przesyłką poleconą priorytetową. Przesyłki pobraniowe nie będą odbierane.

 

Wzór druku odstąpienia od umowy/reklamacji:

 

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………Data:………………………

  • Adres konsumenta(-ów) : ……………………………………….………………………………………………………………………………

  • Numer telefonu:………………………………………….. – Adres e-mail: ………………………………………….…………………

  • Nazwa banku ………………….………….. oraz numer konta bankowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

—————————————————————————————————————————Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

   

2.

   

3.

   

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia/wysyłki …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym. Produkty objęte gwarancją podlegają reklamacji na zasadach określonych przez gwaranta. Rękojmia oraz gwarancja są uprawnieniami niezależnymi od siebie.

—————————————————————————————————————————

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

.………………………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady/ przyczyna reklamacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamacja w oparciu o rękojmię / Reklamacja w oparciu o gwarancję*

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

nieodpłatna naprawa zwrot zapłaconej ceny wymiana na nowy obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić